ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής κατά τη συνεδρίαση της 31ης Μαΐου 2023 αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τη μέχρι τώρα στάση της εταιρίας Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) και τη μη λειτουργία του Camping Φαναρίου.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Στην Κομοτηνή σήμερα, 31 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη, το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, έπειτα από νόμιμη πρόσκληση και εισήγηση της Προέδρου του, Κλεοπάτρας Στογιαννίδου, και εξέδωσε ομόφωνα το παρόν ψήφισμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την μέχρι τώρα στάση της εταιρίας Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) και τη μη λειτουργία του Camping Φαναρίου.

Ειδικότερα, ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο ζήτημα της λειτουργίας του Camping Φαναρίου και ενόψει της πιθανολογούμενης μη λειτουργίας αυτού, γεγονός που θα έχει δυσμενέστατες συνέπειες στην τοπική κοινωνία και οικονομία, διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη μέχρι τώρα στάση της εταιρίας ΕΤΑΔ Α.Ε. τόσο στο θέμα αυτό, όσο και γενικώς στον τρόπο διαχείρισης των ακινήτων που της ανήκουν (παραλιακή ζώνη, κινηματογράφος ΑΣΤΕΡΙΑ, ΞΕΝΙΑ, κλπ.), δεδομένου ότι όλα εμφανίζουν έντονη εικόνα εγκατάλειψης χωρίς να λαμβάνονται από πλευράς της εταιρίας οι δέουσες πρωτοβουλίες για την αξιοποίησή τους, γεγονός ιδιαιτέρως επιβλαβές για την ανάπτυξη της περιοχής μας.

Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τη διοίκηση της ΕΤΑΔ Α.Ε. να αναλάβει τις ευθύνες της και να προβεί στις δέουσες ενέργειες, ώστε το Camping Φαναρίου να τεθεί άμεσα σε λειτουργία προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και ανάπτυξης.

Ζητούμε να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα και να εξευρεθούν βιώσιμες λύσεις για την αξιοποίηση όλων των ακινήτων που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας και μένουν εδώ και χρόνια αναξιοποίητα εις βάρος της περιοχής.

Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι εάν η απαξίωση αυτή συνεχιστεί, είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε τα δέοντα, προασπιζόμενοι τα τοπικά συμφέροντα με προσφυγή ακόμη και στη δικαιοσύνη για την απόδοση ευθυνών όπου τυχόν υπάρχουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 107/2023

Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

Related Articles

Back to top button