ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Υπογράφηκε απ’ τον Περιφερειάρχη Χ.Μέτιο η νέα σύμβαση για τις εναέριες δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών

Υπογράφηκε στην Κομοτηνή από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστο Μέτιο και τη νόμιμη εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείαςASNF Αεροεφαρμογές Ι.Κ.Ε.,η σύμβαση του έργου για τις εναέριες δράσεις καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

Η υπογραφήβ έγινε παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας κ. Βασίλη Λούρμπα και του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας κ. Λουκά Γεωργίου.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 8,3 εκ. €, έχει τριετή διάρκεια και αφορά στα έτη 2023, 2024 και 2025. Προβλέπει τη διενέργεια αεροψεκασμών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και της περιορισμένης ULVακμαιοκτονίας.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν:

  • Συστηματικός εντοπισμός των πιθανών εστιών ανάπτυξης των προνυμφών κουνουπιών μεγάλης έκτασης στο φυσικό και στο αγροτικόπεριβάλλον.
  • Διενέργεια εναέριων ψεκασμών προνυμφοκτονίας και ακμαιοκτονίας στο φυσικό και στο αγροτικό περιβάλλον.
  • Παροχή στις υπηρεσίες της Περιφέρειαςτων γεωχωρικών δεδομένων για τις σημαντικές εστίες αναπαραγωγής των προνυμφών κουνουπιών, στις οποίες πραγματοποιούνται αεροψεκασμοί.
  • Εποπτεία ακμαίων κουνουπιών με χρήση κατάλληλων παγίδων σε επιλεγμένες θέσεις, με σκοπό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των αεροψεκασμών ακμαιοκτονίας.
  • Εποπτεία του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών και των επιπέδων κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου στο αγροτικό και στο φυσικό περιβάλλον σε όλη την έκταση της Περιφέρειας.
  • Εκπόνηση και υποβολή ετήσιας και τελικής έκθεσης πεπραγμένων.

Related Articles

Back to top button