ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΑΒΑΛΑ

Καβάλα: Χαρακτηρίστηκε ως «πρότυπη» η λαϊκή αγορά στην Καλαμίτσα. Τι αλλάζει, τι απαγορεύεται

Μετά από διαβούλευση, διαφωνίες και αλλεπάλληλες συζητήσεις, η Καβάλα απέκτησε πλέον μια Πρότυπη Λαϊκή Αγορά στην περιοχή της Καλαμίτσας, η οποία λειτουργούσε ήδη, όμως τώρα θα λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες.

Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κάθε Σάββατο, κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00, στην περιοχή του χώρου στάθµευσης-πάρκινγκ του Αθλητικού Κέντρου «Αλεξάνδρα Δήμογλου» της Καλαμίτσας.

Ο χαρακτηρισμός μίας λαϊκής αγοράς ως πρότυπης απαιτεί κατ’ ελάχιστο την ύπαρξη ομοιομορφίας των πάγκων, σταθερών υποδομών αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, κάδων ανακύκλωσης και χώρων αναψυχής.

Στην εν λόγω Πρότυπη Λαϊκή Αγορά ορίζονται 58 θέσεις δραστηριοποίησης παραγωγών-επαγγελματιών πωλητών και ειδικότερα:

Θέσεις Παραγωγών πωλητών διαφόρων ειδών 27
Θέσεις Επαγγελματιών πωλητών διαφόρων ειδών 27
Επίσης, προσδιορίζονται εντός των ανωτέρω θέσεων παραγωγών πωλητών 4 θέσεις παραγωγών πωλητών ως εποχιακές
Στον κανονισμό μια πρότυπης λαϊκής αγοράς υπάρχουν και αρκετές απαγορεύσεις, όπως μεταξύ άλλων αναφέρονται:

Η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες-πωλητές της πρότυπης λαϊκής αγοράς
H επέκταση και η κατάληψη (αυθαίρετα) των διπλανών θέσεων σε περίπτωση που τυχόν είναι ελεύθερες
Η αυθαίρετη αυξοµείωση των µέτρων πρόσοψης των πάγκων
Η αυξοµείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροµετρηµένων θέσεων
Η δραστηριότητα στους χώρους της πρότυπης λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας
Η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόµους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης και λήξης για την εκφόρτωση-φόρτωση των εµπορευµάτων. Στους µη συµµορφούµενους θα επιβάλλεται κύρωση κατάληψης χώρου
Η εµπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα εντός των χώρων των λαϊκών αγορών από τους κατόχους αδειών (επαγγελµατικών και παραγωγικών) κατά τις ηµέρες που δε λειτουργούν αυτές
Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθµευση αυτοκινήτων στο χώρο της Πρότυπης Λαϊκής Αγοράς τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας τους, συµπεριλαµβανοµένων και οχηµάτων των πωλητών, εξαιρούµενων όσων η νοµοθεσία ορίζει. Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχηµάτων, θα µεριµνούν ώστε να µη σταθµεύουν τα οχήµατά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της πρότυπης λαϊκής αγοράς από το προηγούµενο βράδυ
*Με πληροφορίες από το in.gr

Related Articles

Back to top button