ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Γραφείο Τύπου Δήμου Κομοτηνής

 Ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Ιωάννης Γκαράνης προσκαλεί τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών πολιτικών κομμάτων, των συνδυασμών υποψηφίων και των Επιτροπών Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄220) που μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, σε κοινή σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής, με θέμα «Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα Δημοτικά Συμβούλια στα πολιτικά κόμματα,  τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄220), για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών».

Related Articles

Back to top button