ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γενική συνέλευση Εθνικού Αλεξανδρούπολης


Κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης που ελήφθη στη συνεδρίασή του στις 4 Δεκεμβρίου 2022, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν2725/99 όπως ισχύει και του καταστατικού του συλλόγου, καλούνται τα μέλη σε Τακτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση (Γ.Σ.) που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17.30 στην αίθουσα του 3ου ορόφου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλεξ/πολης, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση μη επίτευξη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημερομηνία στις 18.30.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
2. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός από 16/5/2022 εώς 31/12/2022.
3. Έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής.
4. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
5. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού υπολογισμού.
6. Έγκριση προΰπολογισμού.
7. Συζήτηση γενικών θεμάτων.

Related Articles

Back to top button