ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος-Διοικητικά πρόστιμα

Διοικητικά πρόστιμα

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική
Διάταξη, για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, από ανακριτικούς
υπαλλήλους της Π.Υ. Κομοτηνής, για πυρκαγιά σε οικοπεδικό χώρο επί της οδού Μακεδονίας στην
Κομοτηνή.
Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο, στο Σχολάρι Θεσσαλονίκης επιβλήθηκε
διοικητικό πρόστιμο σε άνδρα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, για
παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ.
Λαγκαδά.
Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική
Διάταξη, για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, από ανακριτικούς
υπαλλήλους της Π.Υ. Ηγουμενίτσας, για πυρκαγιά σε οικοπεδικό χώρο, στο 1 ο χλμ Ηγουμενίτσας –
Δρεπάνου, στην Ηγουμενίτσα.
Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο, στο τέρμα Τσάμη Καρατάσσου, του δήμου
Δράμας επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σε άνδρα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020
Πυροσβεστική Διάταξη, για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, από
ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας.

Related Articles

Back to top button