ΕΒΡΟΣΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΡΓΑ

Αλεξανδρούπολη: Κλείνει το κέντρο της πόλης, για μεταφορά τεράστιων ανεμογεννητριών την άλλη βδομάδα

Κλείνει το κέντρο της Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα η κεντρική Λεωφόρο Δημοκρατίας, την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη, 13 και 14 Φεβρουαρίου, για την διευκόλυνση της διέλευσης βαρέου οχήματος για την μεταφορά πτερυγίου ανεμογεννήτριας από το λιμάνι προς Κομοτηνή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Αλεξανδρούπολης Λάμπρου Τσιάρα, θα ισχύσουν:

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την διακοπή κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων της Λ.Δημοκρατίας και των δύο ρευμάτων της Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης Κομοτηνής στο ύψος του Α/Κ Μάκρης για την διευκόλυνση της διέλευσης βαρέου οχήματος για την μεταφορά πτερυγίου ανεμογεννήτριας στο Αιολικό Πάρκο «ΜΑΝΔΡΑ» της εταιρείας “LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. “ ».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας κατά τις πρωινές ώρες και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Μέστης – Γέφυρας Κήπων και της Λεωφόρου Δημοκρατίας ως εξής:

α) των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας επί της αρχής της Λ.Δημοκρατίας , από την συμβολή της με την γέφυρα Μαΐστρου έως την συμβολή της με την οδό Δημοκρίτου,

β) επί της Ε.Ο. Αλεξ/πολης- Μέστης στο ύψος του Α/Κ Μάκρης (διασταύρωση οικισμού Μάκρης), προκειμένου να διέλθουν βαρέα οχήματα της κατασκευάστριας εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» που μεταφέρουν τμήματα ανεμογεννητριών στο αιολικού πάρκο «ΜΑΝΔΡΑΣ.» του Δήμου Αρριανών.

Ειδικότερα :

Να διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων, τμηματικά σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα και για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η διέλευση των βαρέων οχημάτων της κατασκευάστριας εταιρίας από τα σημεία, αφού
τοποθετηθεί η προβλεπόμενη οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις ανωτέρω 4 και 5 σχετικές και τις υποβληθείσες τεχνικές μελέτες, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.

Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί των ανωτέρω τμημάτων του οδικού δικτύου (και κατ΄ επέκταση οι διελεύσεις των βαρέων οχημάτων), να πραγματοποιείται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας, να είναι ολιγόωρη και να λαμβάνει χώρα τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Μετά από κάθε διέλευση να απομακρύνεται η εργοταξιακή – προσωρινή σήμανση και η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία , απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.

Το μέγιστο χρονικό διάστημα καθημερινά των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης και να γνωστοποιούνται εγκαίρως προ της ενάρξεώς τους από τον υπεύθυνο της εταιρίας.
Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες-διελεύσεις-διακοπές κυκλοφορίας να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης των υπευθύνων της εταιρείας με τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).
Για τα ανωτέρω, για κάθε άλλη έκτακτη κυκλοφοριακή ρύθμιση (άλλη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, μονοδρόμηση κ.λ.π.), καθώς και για τις εκτροπές της κυκλοφορίας που θα απαιτηθούν, εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης, το οποίο να λάβει κάθε μέτρο κυκλοφοριακής τεχνικής, σε συνεργασία με υπευθύνους εταιρείας.
Άρθρο 2ο

α. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας, μέχρι την ολοκλήρωση και αποπεράτωση των ως άνω εργασιών, από 13/02/2023 μέχρι την 14/02/2021 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης, ως αυτή μνημονεύεται στα ανωτέρω σχετικά.

Related Articles

Back to top button