ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΓΕΓΟΝΟΤΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΑΒΑΛΑΦΑΓΗΤΟ

Έργο συμπλήρωσης δικτύων αποχετεύσης όμβριων υδάτων στη πόλη της Ορεστιάδας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για το έργο συμπλήρωσης δικτύων αποχετεύσης όμβριων υδάτων στη πόλη της Ορεστιάδας”

Στα πλαίσια υλοποίησης του μεγάλου αυτού έργου της Δ.Ε.Υ.Α Ορεστιάδας συνεχίζονται οι εργασίες με ικανοποιητικούς ρυθμούς και εντός χρονοδιαγράμματος. Ο προϋπολογισμός μελέτης του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται στα 3.583.600€ με το Φ.Π.Α.

Πρόκειται για ένα έργο μείζονος σημασίας με βασικό μέλημα την αντιμετώπιση του μεγάλου όγκου όμβριων υδάτων, τα οποία, ειδικά σε περίπτωση ξαφνικών έντονων βροχοπτώσεων πίεζαν τα όρια του εώς τώρα υπάρχοντος δικτύου στις περιοχές Οινόης, Σαγήνης, Κλεισσούς και Νέας Ελβετίας.

Τα αναμενόμενα οφέλη με την ολοκλήρωση του έργου είναι ο καλύτερος καταμερισμός των όμβριων υδάτων στις περιοχές ενδιαφέροντος, οδηγώντας έτσι στην επίλυση των τυχών προβλημάτων τα οποία προέκυπταν κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων.

Σκοπός του προς εκτέλεση έργου είναι η ενίσχυση των υπαρχόντων αγωγών όμβριων υδάτων με τη κατασκευή νέων υποστηρικτικών δικτύων παράλληλα με αυτούς στις περιοχές ενδιαφέροντος.

Related Articles

Back to top button